Пасажирські перевезення InterCITY
ФОП Маліборський Віталій Романович

м.Івано-Франківськ, вул. Хіміків 6/48
Ідентифікаційний код 2574612138
ПриватБанк UA383052990000026001050302619
Ліцензія МінАвтоТранс АЕ268724 від 10.12.2013р.
Є платником податку 3 група
Тел. (050) 672 35 28, (096) 331 27 31 e-mail: driver.frankivsk@gmail.com

Загальні положення

     Даний документ, адресований будь-якій фізичній особі (далі Замовник), є офіційною пропозицією інформаційної служби «InterCITY» в особі Фізичної особи-підприємця Маліборського Віталія Романовича, який діє на підставі Витягу з реєстру платників єдиного податку (далі Виконавець) і містить всі істотні умови надання інформаційних послуг, спрямованих на прийняття Замовлення Замовника та інформування Замовника про виконання Замовлення.

     Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) даний документ є публічною офертою замовлення транспортного засобу будь-яким із доступних способів, вказаних на інтернет-сайті https://intercity.if.ua/, є її акцептом, що вважається рівносильним укладення договору на викладених в ній умовах. Оферта розміщена на інтернет-сайті https:// intercity.if.ua /

     Виконавець безоплатно надає Замовнику інформаційні послуги, спрямовані на внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення. Виконавець не є таксомоторною організацією, самостійно не надає Замовнику послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів або будь-яких інших транспортних послуг, а тільки передає замовлення Перевізнику.

     Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти, і, в разі якщо Ви не згодні з будь-якими її умовами, Вам пропонується відмовитися від Послуг Виконавця.

     Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї Оферти:

     Послуги – інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та передачу Замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

     Замовлення – оброблене замовлення на послуги, що надаються Перевізниками.

     Перевізник – особа, яка придбала у Виконавця за плату замовлення на перевезення пасажирів і багажу та / або перевезення вантажів і прийняло на себе за договором із Замовником обов’язок перевезти Замовника і доставити багаж, ручну поклажу в пункт призначення.

     Замовник – особа, яка здійснює замовлення послуги перевезення за допомогою Виконавця.

     Сторони – разом іменовані Замовник та Виконавець.

     Веб-сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою
https://intercity.if.ua/.

Предмет оферти

     Виконавець безоплатно надає інформаційні послуги, спрямовані на передачу замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

Порядок надання послуг

     Акцепт Замовником умов цієї Оферти здійснюється шляхом звернення до Виконавця з метою здійснення замовлення транспортного засобу будь-яким доступним способом.

     Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.
Після прийняття Замовлення дані про Замовника реєструються в базі даних Виконавця. Виконавець не змінює і не редагує інформацію Замовника без його згоди.

     Виконавець фіксує замовлення Замовника, та надаючи інформацію Перевізнику, який вибирає замовлення, повідомляє про свій вибір Виконавця, вказавши час прибуття за обраним замовлення. Відповідальність за здійснення перевезення несе Перевізник.

     Щодо подання транспортного засобу Виконавець інформує замовника із зазначенням марки, моделі, кольору транспортного засобу.

     Виконавець має право приймати попередні замовлення на надання транспорту. При цьому відповідальним за своєчасну подачу транспортного засобу є Перевізник, завчасно повідомлений Виконавцем про попереднє замовленні. Подача транспортного засобу при цьому Виконавцем не гарантується.

     Виконавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виражає незгоду з умовами цієї Оферти, без пояснення причин відмови.

     З метою здійснення внутрішнього контролю діяльності Виконавця і контролю якості виконання Замовлень, телефонні розмови між Замовником та Виконавцем записуються.

     З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Перевізником, Замовник може проінформувати Виконавця про випадки порушення Перевізником прав Замовника шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу зворотного зв’язку або в письмовому вигляді за місцем знаходження Виконавця. В цьому випадку Виконавець повідомляє Перевізника про що надійшла від Замовника претензії, повідомляє Перевізнику контактний номер телефону Замовника, а також зміст претензії Замовника. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Замовником та Перевізником без участі Виконавця. Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття Виконавцем на себе будь-яких зобов’язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій і / або прийняття Виконавцем на себе інших обов’язків, які не передбачені цією офертою.     

     При зборі та обробці персональних даних Замовника, Виконавець керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також порядком збору та обробки персональних даних, встановленим в розділі 10 цієї Оферти.

     У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик Послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця Виконавця, перед розміщенням Замовлення.

Обов’язки Виконавця

     Безоплатно прийняти замовлення Замовника та інформувати Замовника про виконання Замовлення.

     Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки транспортного засобу.

     Інформувати Замовника про випадки неможливості надання транспортного засобу.

     Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, і / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.

Обов’язки Замовника

     Замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для подачі транспортного засобу.

     Враховувати число посадочних місць і обсяг вантажного відділення в транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими утримуючими пристроями.

     Повідомляти номер телефону Замовника, час і адресу подачі транспортного засобу, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення.

     Використовувати наданий транспортний засіб за призначенням.

     Дотримуватись чистоти і порядку на всьому протязі маршруту в транспортному засобі.

Здійснення розрахунків між Замовником та Перевізником

     Виконавець надає Замовнику послуги, предмет яких визначений справжньою офертою, на безоплатній основі.

     Розрахунок за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів здійснюється безпосередньо між Замовником та Перевізником.

     Форма здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів узгоджується безпосередньо Замовником і Перевізником без участі Виконавця.

     Виконавець не дає Замовнику і Перевізнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку здійснення розрахунків за надані послуги з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів.

     Виконавець забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів в наступних формах:

     Безготівковим платежем з використанням банківських карт (при наявності технічної можливості).

     Замовник і Перевізник має право узгодити інші форми здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів, що не передбачені цією офертою, в тому числі оплату послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

     Перевізник має право встановити оплату за надання Замовнику наступних додаткових послуг:

     Очікування Замовника понад 5 хвилин з моменту повідомлення Замовника про прибуття автомобіля;

     Провезення великогабаритного багажу в багажнику транспортного засобу.

     Перевізник має право встановити неустойку за відмову Замовника від поїздки після прибуття автомобіля Перевізника за вказаною Замовником адресою. Розмір неустойки визначається Перевізником.

     Про встановлені Перевізником тарифах за надання додаткових послуг і неустойку Виконавець інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Перевізнику в формі, узгодженій Замовником і Перевізником.

Відповідальність Сторін

     Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань відповідно до законодавства України.

     Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Виконавцю.

     Виконавець не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Виконавця, за умови попереднього повідомлення Замовника.

     Виконавець не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Замовником в результаті користування Послугами.

     Виконавець не несе відповідальність за невиконання Перевізником своїх обов’язків.

Порядок вирішення спорів

     Спори і розбіжності, пов’язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішуватися шляхом переговорів.

     У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України

Особливі умови

     Погоджуючись з умовами оферти в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації, (в тому числі за допомогою повідомлень через інтернет-меседжер ( “Viber”, “WhatsApp”, “Telegram” і подібні), що розповсюджується по мереж зв’язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена Законодавством України про рекламу.

     Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті Виконавця.
9.2. Дійсний Договір складений українською мовою

Персональні дані

     Здійснюючи замовлення Послуги Замовник дає Виконавцю вільно, своєю волею і в своєму інтересі згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до ст. 6 Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних» з метою виконання умов цієї Оферти.

     При зборі та обробці персональних даних Замовників Виконавець не переслідує інших цілей, окрім цілей надання Замовнику послуг, предмет яких визначений справжньою офертою.

     Доступ до персональних даних Замовників мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.

Договір публічної оферти
про надання інформаційних послуг

     ФОП Маліборський В.Р. іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, Витягу з реєсру платників єдиного податку, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку
і

     будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) даний Договір про надання інформаційних послуг (далі – Договір) з іншого боку, разом іменовані – «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

     Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений договір є публічним.

     Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги, а саме: доступ СТОРОНІ 2 до інформації про замовлення на перевезення пасажирів, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
СТОРОНА 2 вважаєтьс      я такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь- яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Сторін від використання послуг, що надаються СТОРОНОЮ 1.

     Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     Послуги – інформаційні послуги щодо надання доступу до інформації про замовлення на перевезення пасажирів, яка міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.

     Клієнт – будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги з перевезення пасажирів або вантажу за допомогою сервісів СТОРОНИ 1.

     Замовлення – доручення на надання послуг по перевезенню клієнтів СТОРОНИ 1 та їх багажу при необхідності, структуроване за необхідними реквізитами: маршрут, час подачі автомобіля, вартість перевезення, тощо.

     Автоматизована інформаційна система обслуговування – це взаємозв’язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, які надійшли до СТОРОНИ 1 від клієнтів.

     Веб-сайт СТОРОНИ 1 — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://intercity.if.ua

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     За цим договором СТОРОНА 1 розміщує інформацію про Замовлення на своїх електронних ресурсах та надає доступ СТОРОНІ 2 до інформації про Замовлення, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1, а СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання приймати чи не приймати інформацію СТОРОНИ 1.

     Інформація, яка надається СТОРОНОЮ 1 та пов’язана із наданням транспортних послуг легкового автомобіля з перевезення пасажирів/вантажів, може містити:

 • відомості про наявність заяв на перевезення пасажирів/вантажів легковим автомобілем;
 • адресу початкового та кінцевого пункту перевезення пасажирів/вантажів;
 • час замовлення, тип автомобіля;
 • вартість замовлення, тощо.
 • Послуги за цим Договором не є послугами зв’язку. Для здійснення передачі даних та інформації в рамках цього Договору Сторони за власний рахунок залучають третіх осіб, які надають послуги зв’язку.
 • Повним і безумовним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати за Послуги.
 • Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.2.4. Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Обов’язки СТОРОНИ 2:

 • виконувати всі прийняті ним замовлення;
 • користуватися послугами СТОРОНИ 1;
 • проводити технічне обслуговування ТЗ;
 • вимагати належного виконання умов цього договору;
 • дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;
 • оформити всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковим автотранспортом;
 • не передавати ні право, ні можливість доступу до наданої інформації третім особам;
 • своєчасно та в повному обсязі оплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1;
 • надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;
 • у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого замовлення СТОРОНА 2 зобов’язана своєчасно повідомити про це СТОРОНУ 1. В іншому випадку договір може бути розірвано в односторонньому порядку.
Права СТОРОНИ 2:
 • користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;
 • одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
Обов’язки СТОРОНИ 1:
 • надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу до електронного ресурсу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) для отримання інформації.
 • вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.
Права СТОРОНИ 1:
 • перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;
 • у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     Розмір винагороди за надання інформації, вказаної в п. 2.2. цього Договору, визначається сторонами за домовленістю.

     Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 усіма способами, що не суперечать чинному законодавству.
Розмір винагороди може бути змінена за згодою сторін.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

     Даний Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однією зі сторін своїх обов`язків.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

     У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання Послуг за даним Договором.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

     СТОРОНА 2 – фізична особа, приймаючи умови цього Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі
«Закон») на обробку СТОРОНОЮ 1 його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, вона діє за своєю волею і в своїх інтересах.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

     Дійсний Договір складений українською мовою.

     СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті СТОРОНИ 1.